آموزش ، سایزینگ ، Sizing and selection کنترل ولو شیر
در شرکت توسعه و تولید شیرهای صنعتی رستا گروه از نرم افزار تولیدی این شرکت به عنوان اولین محصول گروه تحقیق و توسعه شرکت رستا گروه، به منظور انجام محاسبات مورد نیاز و تصمیم گیری در خصوص اندازه شیر کنترلی و تریم مناسب آن استفاده می‌گردد
آموزش شیر صنعتی، Control valve training, Industrial valve training, کنترل ولو ، شیرهای کنترلی ، سایزینگ ، sizing ، Valve Sizing ، Cavitation , sizing and selection , شیر ، شیر کنترل ، فرایند ، فرآیند ، سایزینگ کنترل ولو
75
rtl,page-template-default,page,page-id-75,page-parent,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-2.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive